Diktamen ( finns som mail i Vklass )

För hundra år sedan levde de flesta människor på landsbygden. Idag lever mer än hälften av jordens befolkning i en stad. I staden finns arbeten, framför allt inom serviceyrken. Det kallas urbanisering när människor lämnar landsbygden för att bosätta sig i en stad.

Lämna en kommentar